Cài đặt Mozilla Thunderbird để nhận email POP3

Mozilla Thunderbird là phần mềm e-mail miễn phí,cũng dễ sử dụng như Outlook Express (và tốt hơn trong nhiều khía cạnh), Mozilla Thunderbird là một sản phẩm khác của Mozilla.org
Nó có tất cả các công cụ mà bạn mong chờ, bao gồm khả năng quản lý nhiều account từ một giao diện duy nhất, xác lập các nguyên tắc để xếp thư vào các thư mục, tạo mã màu cho các e-mail để tiện phân loại...
Thunderbird thậm chí còn có cả một bộ lọc spam gắn trong nhưng bạn sẽ phải “huấn luyện” cho nó nhận diện thư rác trước khi dùng. Bạn không nhận được trợ giúp như chương trình cài đặt hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến nhưng đó không phải những vấn đề quá lớn.

1. Download và cài đặt ” Mozilla Thunderbird

 Bạn có thể dowload Mozilla Thunderbird tại địa chỉ “ http://jp-nii02.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/2.0.0.17/win32/en-US/Thunderbird%20Setup%202.0.0.17.exe ”

Sau khi download về tiến hành cài đặt như bình thường.

Sau khi cài thành công bạn khởi động chương trình:

Star-> Programs -> Mozilla Thunderbird-> Mozilla Thunderbird

 

 

 

 Khi “ Mozilla Thunderbird” khởi động  nó có thể hỏi các thong số cài đặt ban đầu, bạn có thể bỏ qua .


2. Tạo mail Account mới:

 

Tại giao diện làm việc của Mozilla Thunderbird

 Click chọn:  File – New – Account…

 

Tại tab Account wizard bạn chọn “Email account”  click Next
 

 

Tại dòng Your Name: nhập tên của bạn (tên sau này hiển thị trên các thư được gởi đi)
 
Tại dòng Email Address: nhập địa chỉ mail của bạn 
 
Click Next 
 

 

Tiếp tục.

Tại dòng “Select type of incoming server you are using” bạn chọn “POP
 
Tại  dòng “Incoming server” bạn nhập “mail.tendomaincauaban

(VD: mail.vinabits.com.vn)
 
Đánh dấu Check tại “Use Gobal inbox(…..)

Click Next

 

Tại dòng Your Name: nhập tên của bạn (tên sau này hiển thị trên các thư được gởi đi)
Tại dòng Email Address: nhập địa chỉ mail của bạn 
Click Next 

 

Tiếp tục nhập đầy đủ địa chỉ mail của mình

Click Next

 

Và Click Finish

 Bạn nhập chính xác password của mình và đánh dấu check tại dòng  Use Pasword manager to remember this password.


 Click OK

 Lúc này  “Mozilla Thunderbird” bắt đầu  download mail về máy,


 Bạn có thể tiếp tục cài dặt với các địa chỉ mail khác để sử dụng nhiều địa chỉ mail khác nhau .

 

3. Sử dụng“Mozilla Thunderbird”

 

      a.  Tạo thư mới:

 
Tại giao diện làm việc :
 Click Write    

 

   Hay Click chọn:  File – New – Message 

   hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl – N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại dòng To: bạn nhập địa chỉ mail của người nhận

Tại Subject: bạn nhập tiêu đề của thư

Và bạn nhập nội dung thư cần gởi vào phần soạn thảo

 

 

 

b, Đính kèm File

 

Nếu nội dung thư quá dài  bạn có thể gỏ trong một file test, hay  Word rổi dùng chức năng “Đính kèm File” để đính kèm vào thư

Click Attach  _ chọn file cần đính kèm – Open

 

 

 

Khi nội dung thư đã hoàn thành bạn Click Send __ để gởi thư đi

 

c.Nhận thư.

 

Khi khởi động Mozilla Thunderbird tự động kết nối để cập nhật thư mới từ  Mail Server  tuy nhiên  bạn có thể click Get mail  dể Mozilla Thunderbird  load  thư mới về 

 

 

 

Ngoài ra Mozilla Thunderbird  còn hổ trợ rất tốt đối với “Gmail” “Rss”và ”Blog”

Thành Sơn

 

 

 

Có thể bạn quan tâm: