Thủ tục/Qui định đăng ký, sử dụng tên miền Quốc tế

Thủ tục/Qui định đăng ký, sử dụng tên miền Quốc tế

I. Thủ tục Đăng ký tên miền Quốc tế:

b1. Kiểm tra sự tồn tại của tên miền:
Truy cập một website tra cứu tên miền tuỳ ý có uy tín để kiểm tra(ví dụ: http://who.is),chuyển sang b2 nếu tìm được tên miền thích hợp có thể đăng ký.

b2. Khai báo thông tin và thanh toán phí đăng ký:
- Khai báo các thông tin cần thiết vào bản khai đăng ký tên miền Quốc tế cho tổ chức/công ty hoặc cho cá nhân.
- Thanh toán phí khởi tạo/duy trì tên miền quốc tế và Bản khai đăng ký cho Nhà đăng ký tên miền quốc tế.

b3. Kết thúc đăng ký:
- Nhà đăng ký sau khi nhận bản khai đăng ký và phí cần thiết sẽ tiến hành đăng ký tên miền QT và gửi thông tin quản trị tên miền về email mà khách hàng đã khai báo.
- Khách hàng kiểm tra email để nhận các thông tin cần thiết cho việc cấu hình sử dụng tên miền, sau đó truy cập địa chỉ thongbaotenmien.vn để thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông qua môi trường mạng về việc sử dụng tên miền quốc tế theo qui định pháp luật (Khách hàng có thể yêu cầu Nhà đăng ký TMQT thông báo giúp theo thông tin khai báo trong bản khai đăng ký)

II. Các qui định về đăng ký sử dụng tên miền Quốc tế:
Một số qui định hiện hành của pháp luật liên quan tới việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam:

* Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2009:
Điều 23. Thiết lập trang thông tin điện tử
1. Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo qui định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình.
2. Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin & Truyền thông những thông tin sau đây:
a. Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;
b. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;
c. Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;
d. Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;
đ. Các tên miền đã đăng ký
3. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin qui định tại khoản 2 Điều này,khi thay đổi thông tin phải thông báo về sự thay đổi đó.

* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet:
Điều 11. Vi phạm các qui định về sử dụng tên miền Internet
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền ".vn" mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 
Warning: session_write_close(): write failed: No space left on device (28) in C:\home\vinabits.com.vn\httpdocs\libraries\joomla\session\session.php on line 545 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\Windows\Temp) in C:\home\vinabits.com.vn\httpdocs\libraries\joomla\session\session.php on line 545