greenmartdn.vn

Green Mart Đà Nẵng là Siêu thị VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG THIẾT BỊ NỘI, NGOẠI THẤT  đầu tiên tại Thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung do Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) làm chủ đầu tư.

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam tiền thân là Công ty Xây lắp Điện 3. Năm 2002, Công ty được tổ chức lại thành Công ty mẹ Nhà Nước trực thuộc Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Tháng 10/2005 Công ty Xây lắp Điện 3 được chuyển thành Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam. Vốn điều lệ của Tổng Công ty từ tháng 11/2005 đến tháng 1/2007 là 150 tỷ đồng và tăng lên 320 tỷ đồng vào tháng 2/2007.

   Các sản phẩm, dịch vụ chính của Tổng Công ty bao gồm: Thi công xây lắp các công trình nguồn điện (nhà máy thủy điện), thi công các công trình truyền tải điện (đường dây và trạm biến áp đến 500 KV), sản xuất các loại kết cấu thép, cột thép, kinh doanh khách sạn, siêu thị và văn phòng cho thuê v.v..

   Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: có 12 Công ty con và 11 Công ty liên kết.