Cách tạo Database trong Plesk

Một website động lúc nào cũng cần có DB để đọc dự liệu, tạo DB cho website của bạn hoạt động hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Bước 1: Login vào trình quản lý Hosting (Plesk), sau đó click vào mục Database (nằm trong phần Services)

 

2. Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu (Database), click vào "Add New Database"

 

 

3. Bước 3: Khia báo các thông số cần thiết để khởi tạo DB như hình dưới.

 

4. Bước 4: Tiếp theo cần tạo một người dùng (user), người dùng này được phân quyền để sử dụng DB ta vừa tạo ra. Việc tạo User là cần thiết, vì nếu không có người dùng CSDL sẽ khôgn thể sử dụng được sau này.

 

5. Bước 5: Khai báo các thông số cần thiết để tạo User cho DB như mô tả ở hình dưới

 

6. Hoàn thành: Click OK, bây giờ bạn cần điều chỉnh lại file cấu hình trong phần lập trình của mình (config.php hoặc config.asp hay tương tự). Các thông số cần điền bao gồm:

a. Địa chỉ áy chủ chứa Database (Host): localhost

b. Tên  Database (DB Name): tên_vừa_tạo ở bước 3

c. Người dùng Database(DB User): tạo ở bước 5

d. Mật khẩu người dùng Database (DB User Password): tạo ở bước 5

NGOÀI HƯỚNG DẪN TRÊN, NẾU BẠN VẪN GẶP KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT, VUI LÒNG LIÊN HỆ NICK SKYPE: support_vinabits

Chúc bạn thành công !