Plesk - Khai báo điều chỉnh DNS

Bài hướng dẫn thay đổi thông tin DNS sử dụng Control Panel PLESK của Vinabits.

 

Chúng tôi không khuyến khích bạn thay đổi các thông tin về NameServer vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tên miền của bạn (và tất nhiên ảnh hưởng đến website). Chúng tôi giới thiệu bài viết này cho những người sử dụng biết chắc những gì mình làm với các DNS Record, Vinabits sẽ điều chỉnh những sai sót (nếu có) giúp bạn, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi sinh ra do việc điều chỉnh DNS.

 

Các bước dưới đây được mô tả bằng hình ảnh:

1. Đăng nhập vào tài khoản Plesk của bạn, tại địa chỉ https://xxxxxxxxxxx.yyy:8443/

2. Trong TAB Services bạn chọn mục DNS

 3. Chọn Record: Hình dưới đây cho bạn mô tả cơ bản về các khai báo DNS trong Plesk.Các bạn lưu  ý đến các trường: A, NS, MX; ví dụ để thay đổi địa chỉ Hosting (Website của bạn), click chọn vào vinabits.net (Record type = A) (Lưu ý thay vinabits.net bằng tên miền của bạn).

Bước tiếp theo các bạn sẽ làm quen với giao diện cập nhật dữ liệu của 1 Record.

 4. Chọn và nhập các thông số cần thiết cho NS Record: (2 hình dưới)

Để trỏ tên miền qua hosting không thuộc vinabits, bạn chọn Record Type = A và nhập IP vào ô "Enter IP Address" (Lưu ý bỏ trống ô "Enter Domain Name").

 

5. Click OK để hoàn thành

* Lưu ý: Đối với các thay đổi trên DNS, thời gian có tác dụng thay đổi có thể  kéo dài đến 72 giờ đồng hồ (tùy vào trường bạn thayđổi và tùy vào tên miền của bạn được đăng ký tại nơi nào)

Tags: