Part 2: DNS với Kloxo


Với Kloxo bạn có thể chọn để chạy máy chủ tên riêng của bạn, cho phép bạn tùy chỉnh các DNS như "ns1 và ns2.mydomain.com" hoặc bạn có thể sử dụng các máy chủ DNS chúng tôi cung cấp cho khách hàng VPS.

*   Những lợi ích chính từ việc sử dụng Kloxo được xây dựng trong những option của DNS là bạn có thể quản lý tất cả các thiết lập DNS thông qua Kloxo và tạo tùy chỉnh tên máy chủ . Điều này cho phép dễ dàng quản lý của tất cả các các tên miền mà bạn tạo trong Kloxo. Các nhược điểm là việc thiết lập có thể hơi rắc rối và xử lý sự cố là khó khăn hơn nếu bạn điều hành vào các vấn đề DNS.
*   Nếu bạn không sử dụng tùy chọn DNS Kloxo, bạn cần phải tạo ra các tập tin khu vực thông qua HyperVM một khi bạn thêm một tên miền thông qua Kloxo. Các tùy chọn HyperVM không yêu cầu phải thiết lập bổ sung thông qua Kloxo và “ chỉ hoạt động ". Bạn có thể tìm thấy rằng mặc dù phương pháp này thêm một chút chi phí quản lý tên miền, nó có thể là sự lựa chọn dễ dàng hơn trong thời gian dài.


Nếu bạn muốn gắn bó với các tùy chọn HyperVM xin vui lòng xem hướng dẫn những option của DNS trong các tài liệu sau đây:


http://www.a2hosting.com/kb/hypervm_VPS.pdf

Phần còn lại của các hướng dẫn có liên quan đến cung cấp những option của DNS Kloxo.

Để bắt đầu click vào biểu tượng "DNS Templates" từ màn hình chủ.


 
Sau đó nhấp vào tab " Add DNS Template " và bạn sẽ được trình bày với các màn hình sau :


 

Điền vào các thông tin theo quy định ở . ns1 và ns2.yourdomain.tld nó nên được thay thế bằng tên miền mà bạn muốn sử dụng cho tên máy chủ của bạn, Vídụ: ns1 và ns2.ilovea2hosting.com

Nhấp nút "Add" khi bạn đã làm xong. Bạn sẽ được trả lại màn hình chính DNS Template. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa mẫu của bạn bằng cách nhấn vào tên trong danh sách. Để cho các tên máy chủ này hoạt động bây giờ bạn sẽ cần phải đăng ký tên máy chủ của bạn tại mục đăng tên miền của bạn.

Một số đăng ký yêu cầu bạn phải có địa chỉ IP duy nhất cho mỗi tên máy chủ . Nếu bạn thấy đây là trường hợp này thì bạn sẽ cần phải gửi một phiếu hỗ trợ tại http://my.a2hosting.com để có thêm một địa chỉ IP thêm vào VPS của bạn. Nếu dự án của bạn chỉ bao gồm một trong những địa chỉ IP bổ sung thì có thể được mua ở mức hàng tháng là $ 3/month cho mỗi IP. Sau khi địa chỉ IP của bạn đã được add vào bạn sẽ cần phải sửa đổi bản ghi A "ns2" trong mẫu DNS Template của bạn và thay đổi địa chỉ IP mới đã được thêm vào tài khoản của bạn.

Đăng ký tên máy chủ


Chú ý: Vinabits nhắc các bạn rằng những hướng dẫn sau đây chỉ áp dụng nếu tên miền của bạn đã mua thông qua A2 Hosting. Nếu bạn mua tên miền của bạn từ một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài bạn sẽ phải liên hệ với họ để được hướng dẫn đăng tên máy chủ của bạn . Nó thường thì có thể được hoàn thành một cách dễ dàng thông qua bảng điều khiển kiểm soát đăng ký tên miền . Bất kể nơi các tên miền của bạn được mua của bạn phải được đăng ký và bạn phải cập nhật tên máy chủ của tên miền của bạn cho VPS của bạn để hoạt động đúng. Xin vui lòng liên hệ với người đăng ký của bạn để biết thêm thông tin về quá trình này nếu cần thiết.


1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn tại https://billing.a2hosting.com

2. Nhấp vào link "My Sites " ở phía trên của trang sau đó nhấp vào liên kết "My Domains " trên trang sau. Một danh sách các tên miền của bạn mua thông qua A2 Hosting sẽ xuất hiện. Click vào tên miền thích hợp.


3. Dưới tiêu đề "Utilities Domain" click vào tùy chọn " Register Name Server". Một hộp như hình dưới đây sẽ xuất hiện bên phải.

4. Nhập thông tin tên máy chủ và địa chỉ IP (es) cùng với VPS của bạn . Bạn sẽ phải làm bước này hai lần, mỗi lần cho mỗi tên máy chủ .

ns1 nên là địa chỉ IP chính của VPS bạn mà được bao gồm trong e-mail chào đón của bạn và cái thứ hai có thể hoặc là giống như đầu tiên, nếu đăng ký của bạn cho phép, hoặc là IP thứ hai được cung cấp bởi A2 Hosting.


Thay đổi tên máy chủ của bạn

Bây giờ các tên máy chủ của bạn được đăng ký và bạn sẽ cần phải kết hợp tên miền của bạn với các tên máy chủ . Trong khi vẫn còn đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn, click vào "Change DNS " dưới tiêu đề " Domain Utility" . Sau đây sẽ xuất hiện:

 


Trong các trường có gắn nhãn 1) và 2) nhập vào tên máy chủ mà bạn vừa đăng ký ở bước trước và sau đó nhấp vào nút " Submit Changes" bên dưới hộp.

Bước này kết luận việc thiết lập tên máy chủ của bạn. Những thay đổi này thì có thể mất đến 24 giờ để tuyên truyền, mặc dù chúng thường được cập nhật trong vòng 30 phút. Khi một ping các tên máy chủ của bạn trả về địa IP mà bạn đăng ký tên máy chủ của bạn đã sẵn sàng.

Chú ý: Như Vinabits chúng tôi đã đề cập trước đó, nếu tên miền của bạn được đăng ký với nhà cung cấp khác bạn sẽ cần phải đăng ký tên máy chủ của bạn và cập nhật các thiết lập DNS của bạn trong cùng một cách thức tại người đăng ký tương ứng của bạn.